Youth for Christ Kampen

"Ruimte voor Jongeren"

Kampen Interkerkelijk Jongeren Platvorm


Let op: datum is gewijzigd

We hebben gemerkt dat de geplande KIJP avond te dicht op het paasweekend is gepland. Hierdoor zijn er minder aanmeldingen dan normaal en daarom willen wij de avond graag verplaatsen naar dinsdag 25 september

Kampen,  14 juli 2018

Betreft:  Uitnodiging jongerenwerkers Kampen 

Hallo jongerenwerkers,

De vorige KIJP avond ligt nog niet ver achter ons en achter de schermen wordt al volop gewerkt aan een nieuwe KIJP avond in het voorjaar. De vorige keer hebben we met zo’n 25 jongerenwerkers nagedacht over het thema Identiteit. En natuurlijk was het ook weer een avond van ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen. Graag willen we je opnieuw uitnodigen voor alweer de 6 e KIJP avond (Kamper Interkerkelijk Jongerenwerkers Platvorm) om nieuwe inspiratie op te doen. 

Spreker en thema                                                                                              

                      Als spreker hebben we Elmer Verweij uitgenodigd. Elmer is landelijk coördinator LifeSpots van Youth for Christ. LifeSpots zijn lokale initiatieven voor jongeren. Ze zijn gestart door vrijwilligers die jongeren vanuit Gods liefde helpen groeien. Denk aan een meidenclub bij iemand thuis of het opzoeken van jeugd in de wijk met een mobiele voetbaltafel. Dit lijken geen wereldschokkende activiteiten. Maar kleine dingen maken een groot verschil als je ze vanuit je hart doet. Zeker als je er daarmee in slaagt te bouwen aan een aantrekkelijke community, waar jongeren zich geliefd weten. Elmer neemt ons mee in het thema “Gemeenschap vormen”. Hij is van mening dat dit essentieel is binnen missionair jongerenwerk. Jongeren groeperen zich altijd. Ze doen dit vanuit zelfbedachte waarden en normen alleen zien wij dit niet altijd. De kerk is ook een gemeenschap, echter in hoeverre lukt het ons om ook daadwerkelijk met elkaar op te trekken als gemeenschap. Als we echt gaan leven als gemeenschappen, zullen we toekomen aan het maken van discipelen. Ons leven heeft dan op elke plek en op elk moment impact op de levens van anderen. Elmer woont in Barneveld en is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij heeft Pedagogiek gestudeerd en heeft ruime ervaring in het werken met jongeren. In de kerk als jeugdwerker en buiten de kerk is hij werkzaam geweest bij bureau Jeugdzorg en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Wanneer

De avond zal plaats vinden op dinsdag 25 september 2018 vanaf 18.30 met een maaltijd in Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 te Kampen. Zet deze datum al vast in je agenda!

 

Programma avond

18.20 Inloop

18.30 Maaltijd

19.15 Afwas en ontmoeting

20.00 Toerusting door Elmer Verweij met als thema “Gemeenschap vormen”.

20.50 Gespreksgroepjes

21.25 Avondsluiting

21.30 Einde, bar=open 

Deze KIJP avond is uitsluitend bedoeld voor Jeugd- en jongerenwerkers, jeugdouderlingen en catecheten (geen dominees).  

Opgave

Opgave voor de inspirerende KIJP avond op 25 september kan via datumprikker of email, graag uiterlijk voor 19 september 2018.

Willen jullie tevens deze uitnodiging zoveel mogelijk doorsturen aan andere jeugd- en jongeren werkers in jullie eigen kerk of gemeente? Ze zijn van harte welkom! Geef hun naam, emailadres en kerkelijke gemeente door via e-mail: aart@yfckampen.nl i.v.m. de planning en het koken. 

NB: Omdat aan deze avond met maaltijd en spreker kosten zijn verbonden, staat er een spaarvarken op de bar voor een vrijwillige bijdrage.  

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoonnummer 06-48037357 of via de mail.

Indien je deze uitnodigingen niet meer wilt ontvangen, laat het ons weten zodat we je kunnen uitschrijven. 

Graag zien we jullie reacties via de datumprikker of email tegemoet. Wij hebben er in ieder geval veel zin in!

Hartelijke groet,

  

Henk van der Lingen en Aart Groen

Youth for Christ Kampen

E-mail: aart@yfckampen.nl

Locatie: Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 in Kampen