Youth for Christ Kampen

"Ruimte voor Jongeren"

Beleid en financiën

Doelstelling

Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop.

 

Vergezicht

Stichting Youth for Christ Kampen maakt onderdeel uit van de landelijke stichting Youth for Christ en samen hebben wij als vergezicht in 2020 dat wij een gepassioneerde missionaire beweging van jongeren en jongerenwerkers zijn, die opvalt doordat ze:

  1. God voortdurend zoekt;
  2. Gezamenlijk groeit in lokaal missionair jongerenwerk;
  3. Durft te laten zien waar ze voor staat.

Zie voor meer informatie https://yfc.nl/wie-we-zijn/visie/.

 

Doelgroep

  • Primaire doelgroep: 12-23 jaar, randkerkelijk en/of niet-gelovig
  • Secundaire doelgroepen: lokale kerken, gelovige jongeren, iedere vrijwilliger die wil gaan voor de primaire doelgroep

 

Beleidsplan 2017-2020 (strategie)

Om toe te werken naar het Vergezicht 2020, heeft Youth for Christ een strategie geformuleerd met concrete speerpunten en maatregelen.

Onze speerpunten

  1. Versterken van de lokale Youth for Christ beweging. Dit doen we door beter samen te werken met lokale plaatsen en door Youth for Christ centra op te zetten.
  2. Centrale activiteiten van Youth for Christ veranderen en verminderen. Om ruimte te maken voor het versterken van de lokale Youth for Christ beweging (in tijd, aandacht en geld) en deze zo goed mogelijk te ondersteunen, kiezen we ervoor om de centrale activiteiten van Youth for Christ te veranderen en verminderen.
  3. Ontwikkelen van een integraal toerustingsaanbod. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers, vrijwilligers en verbonden kerken geestelijk gevoed blijven, groeien in missionair jongerenwerk en tools aangereikt krijgen om anderen te stimuleren zelf een LifeSpot te starten. Daarom ontwikkelen we gezamenlijk een integraal toerustingsaanbod waarmee we elkaar hierin stimuleren.
  4. Op de bühne voor jongeren. In ons Vergezicht staat dat we een beweging willen zijn die durft te laten zien waar ze voor staat. Dit willen we verbeteren op twee punten: 1. We willen meer stem geven aan jongeren en 2. We willen helder blijven communiceren waar Youth for Christ voor staat.

  

Financiële verantwoording

Download hier het financieel verslag van 2018.