Youth for Christ Kampen

"Ruimte voor Jongeren"

Ontstaansgeschiedenis

YfC Kampen bestaat al bijna een halve eeuw in Kampen. Er is een archiefmap met allerlei informatie over wat we in het verleden gedaan hebben met het daarbij behorende p.r. materiaal.Om de geschiedenis eens verder boven water te halen zijn we op zoek naar materiaal over Youth for Christ Kampen. Bijvoorbeeld foto’s (en negatieven) van activiteiten of foto’s van mensen die actief geweest zijn bij onze stichting. Dit kan zijn P.R. materiaal, nieuwsbrieven, krantenartikelen. Je kunt het zo gek niet opnoemen of we zijn er in geïnteresseerd. We willen alle informatie dan ook in ons pand De Mix leggen zodat mensen die vroeg ook actief geweest zijn hun herinneringen kunnen ophalen.

Dus als u iets heeft kunt u uw verhaal met stukken mailen of opsturen naar St. Youth for Christ , Venestraat 8, 8261 KE Kampen of mailen naar info@yfckampen.nl Mocht u de spullen weer terug willen hebben geeft u dat dan even aan.

Alvast bedankt!