Youth for Christ Kampen

"Ruimte voor Jongeren"

Kampen Interkerkelijk Jongeren Platvorm  

  

Kampen, 3 februari 2020

Betreft: Uitnodiging jongerenwerkers Kampen e.o.

Hallo jongerenwerkers,

Graag willen we je uitnodigen voor de 9e KIJP avond (Kamper Interkerkelijk Jongerenwerkers Platvorm) om nieuwe inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten en voor het uitwisselen van ervaringen.

Wanneer

De avond zal plaats vinden op dinsdag 17 maart 2020 vanaf 18.30 met een maaltijd in Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 te Kampen. Zet deze datum al vast in je agenda!  

 

Spreker en thema

De spreker voor deze avond is Falko Lodewijk en het thema is: hoe houd je de kerk aantrekkelijk voor jongeren? Samen met Falko bekijken we hoe het kan dat jongeren kritisch tegen de kerk aan kijken? Waarom gaan ze wel of juist niet. Jeugdwerk kan levens veranderend zijn! Met voorbeelden uit de Bijbel en de praktijk wil Falko handvaten geven om het leven van jongeren te laten veranderen.

 

Falko is een jonge enthousiaste evangelist uit Nederland. Op 15-jarige leeftijd kwam hij tot geloof na een turbulente periode van veel drank en drugs. Hij leerde Jezus kennen als bevrijder en geneesheer. Deze ervaring wil hij graag met anderen delen. Falko heeft de gave om mensen te enthousiasmeren voor het Koninkrijk van God. Zijn passie voor de verlorenen is voelbaar tijdens zijn spreekbeurten.

Hij heeft het Evangelie verkondigd in Roemenië, Wit-Rusland, India, Myanmar, Oeganda en op de straten, in afkickklinieken en in kerken in Nederland. En deze avond in Kampen zal hij ons toerusten in het jongerenwerk.

 

Programma avond

18.20 Inloop      

18.30 Maaltijd

19.15 Afwas en ontmoeting

20.00 Interactieve toerusting door Falko Lodewijk

20:50 Gespreksgroepen

21.25 Avondsluiting

21.30 Einde, bar=open

   

Deze KIJP avond is uitsluitend bedoeld voor jeugd- en jongerenwerkers, jeugdouderlingen en catecheten (geen dominees).

  

Opgave

Opgave voor de inspirerende KIJP avond op 17 maart kan via datumprikker of email, graag uiterlijk voor 13 maart dit i.v.m. de maaltijd.

Willen jullie deze uitnodiging zoveel mogelijk doorsturen aan andere catecheten, jeugd- en jongeren werkers in jullie eigen kerk of gemeente? Ze zijn van harte welkom! Geef hun naam, emailadres en kerkelijke gemeente door via e-mail: kijp@yfckampen.nl i.v.m. de planning en het koken.

 

NB: Omdat aan deze avond met maaltijd en sprekers kosten zijn verbonden, staat er een spaarvarken op de bar voor een vrijwillige bijdrage.

  

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoonnummer 06-48037357 of via de mail.

Indien je deze uitnodigingen niet meer wilt ontvangen, laat het ons weten zodat we je kunnen uitschrijven.

 

Graag zien we jullie reacties via de datumprikker of email tegemoet. Wij hebben er in ieder geval veel zin in!

Hartelijke groet,

    

Carola Roeland en Aart Groen

Youth for Christ Kampen

E-mail: kijp@yfckampen.nl

Locatie: Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 in Kampen

Website: www.yfckampen.nl


KIJP staat voor Kamper Interkerkelijk Jongerenwerkers Platform en is ontstaan uit een interkerkelijk initiatief van verschillende kerkelijke gemeenten uit Kampen en nu overgenomen door Stichting Youth for Christ Kampen.
Doel KIJP avonden: Jongerenwerkers zijn vaak eenpitters en we zien vaak dat per kerk of gemeente men met soortgelijke onderwerpen m.b.t. jongerenwerk bezig is. Deze avonden geven de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, te delen, te leren van elkaar en elkaar te bemoedigen. Youth for Christ voorziet tevens in toerusting, een gezellige locatie en eten en drinken. We houden deze avonden twee keer per jaar.
Doelgroep: Jeugd- en jongerenwerkers, jeugdouderlingen en catecheten.
Locatie: Jongerencentrum De Mix, Venestraat 8 in Kampen
Website: www.yfckampen.nl  
E-mail: kijp@yfckampen.nl