Youth for Christ Kampen

"Ruimte voor Jongeren"

Organisatie

Youth for Christ is een wereldwijde jongerenbeweging die actief is in 125 landen. Youth for Christ Kampen is een zelfstandige stichting die gelieerd is aan Youth for Christ Nederland. Wij zijn gericht op het bereiken van jongeren in de gemeente Kampen om hen te onder-steunen in hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Als Youth for Christ Kampen geloven we in wat we doen, en doen we waarin we geloven.

Onze drijfveer is het geloof in God en het verlossende werk van Jezus Christus. Onze vrijwilligers delen niet alleen het geloof, maar hebben ook een ‘hart’ voor jongeren. Vanuit die drijfveer ontplooien we lokaal activiteiten, waarbij we onderscheid maken tussen algemene (welzijns)activiteiten en cursussen gericht op het laten kennismaken met het christelijke geloof.

De activiteiten en cursussen vinden veelal plaats in ons jongeren-centrum De Mix aan de Venestraat 8 te Kampen.Cursussen die we aanbieden en die gericht zijn op het laten kennismaken met het christelijk geloof zijn Youth Alpha en als vervolg daarop Youth Bèta. Hierin kunnen jongeren kennismaken met (thema’s uit) het christelijke geloof en deze thema’s ook verdiepen. We rusten hierin jongeren toe zodat zij zelfstandig hierin keuzes kunnen maken. Daarin is ruimte voor het persoonlijke verhaal van de jongeren. Daarnaast bieden we jongeren coaching aan in het geloof door middel van zgn. ‘Matties’ (maatjes).

Ook bieden we algemene (welzijns)activiteiten aan die gericht zijn op het bieden van gezelligheid, ontmoeting en vrijetijdsbesteding op een verantwoorde manier. Activiteiten die we daar aanbieden zijn: op de vrijdagavond tienercafé, SuperWoman/Ladiesnights én Girlsnights. In opdracht van de gemeente Kampen zijn wij in staat om jongerenwelzijnswerk te bieden in ons jongerencentrum, daarbij gebruik makend van professionals en de kennis en ervaring van Youth for Christ Nederland.

Bij alle activiteiten vinden we het belangrijk om goede aandacht te hebben voor de jongeren en hen een veilige plaats te bieden waar ze hun persoonlijke vragen of problemen kunnen delen en zichzelf kunnen zijn. Youth for Christ is onafhankelijk, maar werkt wel vanuit een interkerkelijke oriëntatie. We zijn niet exclusief gericht op een bepaalde kerk of christelijke gemeenschap. Wel ontvangen wij soms giften van kerken en werken wij samen met kerken en andere christelijke gemeenschappen.